Abonneren  Inloggen

Uitbreiding steunpakket ondernemers

29 november 2021

De nieuwe getroffen maatregelen hebben weer grote gevolgen voor ondernemers. Daarom breidt het kabinet ook het steunpakket uit. Deze uitbreiding van het steunpakket komt bovenop de coronasteun die op 16 november is aangekondigd.

NOW 5

De Tijdelijke regeling overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) keert terug. Ondernemers die tenminste 20 procent omzetverlies hebben door de coronamaatregelen kunnen voor de maanden november en december de NOW 5 aanvragen. De referentiemaand voor de loonsom is september 2021. Het vergoedingstarief is opnieuw 85%.

Tegemoetkoming Vaste Lasten

Voor het vierde kwartaal van dit jaar verhoogt het kabinet het subsidiepercentage van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) van 85% naar 100%.Ondernemers kunnen gebruikmaken van de TVL als zij meer dan 30% omzetverlies lijden ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020. Het maximale subsidiebedrag dat een mkb-onderneming kan ontvangen wordt 550.000 euro en 600.000 euro voor niet-mkb-ondernemingen.

Belastinguitstel

Het belastinguitstel voor ondernemers wordt verlengd tot eind dit jaar. Ondernemers die nooit eerder om uitstel hebben gevraagd of alle schulden al hebben afgelost, kunnen dit alsnog aanvragen.

De invorderingsrente blijft een half jaar langer op 0,01%. Daarna gaat de rente stapsgewijs naar het oude niveau van 4%. Dit betekent dat op 1 juli 2022 het percentage invorderingsrente naar 1% gaat en op 1 januari 2023 naar 2%, om vervolgens in twee stappen uit te komen op 4% op 1 januari 2024.

Bron: Rijksoverheid